Pirilä, Marja

Täällä hetkellä ei uusia potilaita.

Henkilö- ja koulutustiedot

lääketieteen lisensiaatti

• psykiatrian erikoislääkäri

• psykoterapeutti, ylempi erityistaso,

 

Vastaanotto

• yleispsykiatria (hoitokäynnit, tutkimukset, lääkehoito, konsultaatiot esim. työterveyshuollosta)

• kognitiivinen yksilöpsykoterapia

Vastaanottoaikojen tiedustelu: marja.pirila@fimnet.fi