Penttilä, Anna-Kaisa

Henkilö- ja koulutustiedot

 

 • lääketieteen lisensiaatti
 • psykiatrian erikoislääkäri,
 • psykoterapiakouluttajan erityispätevyys
 • psykoterapeutti YET
 • perheterapeutti VET

Vastaanotto

 • yksilöpsykoterapia (kognitiivis-analyyttinen, kognitiivis-behavioraalinen)
 • pääasiallinen työskentelytapa: lyhytpsykoterapeuttiset menetelmät ja aktiiviset harjoitteet
 • pariterapia
 • perheterapia
 • työnohjaus
 • vastaanotto on päätoimista
 • Konsultaatiot

VAPAITA AIKOJA VOI TIEDUSTELLA:  penttila.posivento@gmail.com