NEUROFEEDBACK

NEUROFEEDBACK

Aivoja rauhoittumaan ja keskittymään opettava neurofeedback (neuropalaute, EEG-biopalautehoito, neuroterapia) on Suomessa uusi hoitomuoto.

Neuropalautetta voidaan käyttää kaikissa sellaisissa tiloissa, joissa ongelmana on aivojen kyky säädellä omaa sähköistä toimintaa. Menetelmällä voidaan hoitaa erilaisia neuropsykiatrisen kirjon häiriöitä mm. ADHD:ta, autismia. Lisäksi stressiä, ahdistusta, masennusta sekä unettomuutta. Myös kroonisesta kivusta ja migreenistä kärsivät ihmiset ovat hyötyneet Neurofeedback menetelmästä.

Neurofeedback on ollut pitkään harvinainen hoitomenetelmä, eikä siitä tehty vielä paljoa tutkimusta. Hoitomenetelmä mainitaan ADHD:n Käypä hoito -suosituksissa vuodelta 2011. Suosituksessa todetaan, että biopalautehoidolla saattaa olla tehoa ADHD:n keskeisiin oireisiin, ja hoidon teho näyttää säilyvän ainakin kuuden kuukauden ajan. Arvio perustuu kuitenkin vielä toistaiseksi niukkaan tutkimusnäyttöön.

Mihin neurofeedback perustuu?

Neuropalaute perustuu aivosähkökäyrään (EEG), jolla mitataan aivojen sähköistä toimintaa halutulta kohtaa päänkuoren päältä.

Neuropalautteella haetaan rauhoittumista ja keskittymistä. Perusperiaate on opettaa aivoja elämään helpommalla tavalla ja jatkuva kuormitustila pyritään laskemaan.

Hoidossa tietokoneohjelma palkitsee aivoja toivotunlaisesta toiminnasta. Aivot saavat palautteen näön ja kuulon avulla, mutta myös tuntoaistia voidaan käyttää hyväksi. Menetelmän avulla aivoille tehdään tiettäväksi, millaista sähköistä toimintaa se tuottaa, ja toivottua toimintaa lähdetään vahvistamaan. Kun aivot toimivat toivotulla tavalla, esimerkiksi rauhoittuvat, niitä palkitaan muun muassa apuna käytettävän tietokonepelin vauhdilla, väreillä ja pelin sujuvuudella

Kun työelämän suorittaja saa rentouttavan neurofeedback-hoidon, siitä poikkeuksetta seuraa miellyttävä raukeus ja väsymys – joka on viesti hermoston rauhoittumisesta. Hoitomuoto tarjoaa vaihtoehdon lääkkeille ja toimii täydentävänä hoitomuotona psykoterapialle.

Katso video Neurofeedback-terapiasta (esimerkkinä ADHD:n hoito)